Jigoro Kano

Zakladatel Juda

Historie Juda

Judo je japonského původu, jeho zakladatelem je profesor Jigoro Kano, který jej vytvořil z vybraných chvatů starého bojového umění Jiu-Jitsu. Po letech pečlivého studia, založil vlastní školu, kterou nazval KODOKAN.


Narodil se v roce 1860 nedaleko Kobé. V roce 1871 se s rodiči přestěhoval do Tokia. Motivem ke studiu Jiu-Jitsu byl pro tohoto subtilního studenta fakt, že musel snášet mnohé křivdy a ústrky od silnějších spolužáků, a tak se začal zajímat o staré bojové umění. Poznatky, které Jigoro Kano shromáždil studiem starých materiálů, ale i při své praxi Jiu-Jitsu utřídil, přizpůsobil tehdejším poznatkům tělovýchovného procesu a vytvořil vlastní systém, který nazval KODOKAN-JUDO. Názvem chtěl odlišit nový systém od tehdejšího neoblíbeného Jiu-Jitsu. Stanovil i etiku chování v Doju, ke spolužákům a učiteli, jež zaručovala radostné ovzduší při výcviku a zajišťovala i nutnou bezpečnost při tréninku. Judo brzy získalo oblibu. Činnost Kodokanu byla zahájena - od tohoto data se počítá vznik juda - v roce 1882, kdy měl Jigoro Kano prvních 9 žáků. Později se Judo spolu s Kendo dostalo do osnov výuky na základních a středních školách. Jigoro Kano se stal v Japonsku významnou osobností, neboť kromě funkce ministra školství byl členem japonského olympijského výboru a prezidentem japonského svazu judo. Do Evropy se Judo dostalo v roce 1931, kdy Japonci poprvé v Londýně ukázali umění tohoto sportu.Poprvé bylo judo zařazeno do programu Olympijských her v roce 1964 v Tokyu. Ženy poprvé startovaly na OH v roce 1992 v Barceloně.

Pravidla Juda

Zápas Juda probíhá na Tatami (žíněnce), kde jsou dva závodníci dané věkové a váhové kategorie, jeden hlavní rozhodčí a další dva pomocní rozhodčí vedle žíněnky. Vedle žíněnky je také časomíra, která stopuje čas zápasu a zapisuje body dosažené závodníky.


Průběh zápasu Při závodech hlavní rozhodčí vyhlásí dva závodníky, kteří mají nastupovat k vzájemnému zápasu. Ten koho četl jako první, nastupuje bez šerpy a druhý čtený nastupuje s červenou eventuálně modrou šerpou nebo v modrém kimonu, aby je rozhodčí během zápasu rozpoznali. Na mezinárodních turnajích druhý čtený nastupuje v modrém kimonu. Při vstupu na žíněnku se závodník ukloní a stoupne si na svou stranu stále za červenou čárou ohraničující zápasiště. Na vyzvání rozhodčího vstoupí závodníci do zápasiště, při vstupu se opět ukloní. Přijdou na dva kroky od sebe a vyčkají, až rozhodčí zahájí zápas. Na toto místo si stoupnou vždy při přerušení zápasu. Po skončení zápasu rozhodčí vyhlásí vítěze, vítěz se ukloní. Potom si soupeři podají ruce a každý odchází na svou stranu. Při opuštění zápasiště se závodník opět ukloní a odchází za trenérem.

Bodové hodnocení úspěšně provedených technik Wazari – +10 bodů Ippon – +100 bodů = vítězství Shido (Šido) – trest, 3x Shido = diskvalifikace Hansoku make – -10 bodů = vyloučení ze zápasu Na mezinárodních a národních soutěžích se používá stejné bodování technik, jen se trochu jinak zapisuje a místo trestných bodů se dávají žluté karty. Body lze tedy získat za to, když nějakou techniku závodník provede správně a tím se mu podaří soupeře buď hodit na záda, nebo jej udržet na zádech, „uškrtit“ nebo „upáčit“ až do jeho „odplácání“. Za to když se závodníkovi podaří hodit soupeře na bok a větší část zad tak získá Wazari a když přímo na celé záda tak Ippon. Stejně může získat body za držení, když udrží soupeře na lopatkách 10-14 sekund dostane Yuko, 15-19 sekund Wazari a jakmile dosáhne 20 sekund dostane Ippon. Během zápasu se může jeden ze zápasníků vzdát a to buď odplácání na soupeře nebo žíněnku (odplácání musí být silné nebo slyšitelné, aby to soupeř a rozhodčí jasně cítil nebo slyšel) nebo pokud závodník nemůže odplácat (když mu třeba soupeř drží obě ruce) může nahlas říct Maita, což znamená japonsky „vzdávám se“. Pokud soupeř takto odplácá, tak se závodník stávám vítězem na Ippon. Na druhou stranu pokud bude jeden ze závodníků dělat zakázané věci, nebo bude pasivní a vyhýbat se boji, tak dostane trestné body. Celkem může rozhodčí závodníkovi dát třikrát Shido a na počtvrté následuje vyloučení – Hansoku make.

Poskládej si judo

Poskládej si JUDO je hra pro úplné začátečníky, která má probudit v dětech soutěživost a chuť zlepšovat se. Cílem hry je získat čtyři písmenka J, U, D, O. Ta lze získat za správné provedení určitých technik a znalost japonských slovíček. Odměnou je pak vyšší znalostní a technický stupeň, který by měl být jasně a zřetelně vidět. Po získání se proto písmenko nažehlí na bílý pásek.
Pravidla

o Hra startuje v druhém pololetí šk. roku a trvá neomezeně dlouho
o Všechny dovednosti a znalosti se judisté učí na trénincích o Písmenka lze sbírat i na Judovíkendech a táborech
o Po nasbírání všech písmenek může judista dělat zkoušky na vyšší pás
o Písmenka se dostávají u trenéra

Písmeno J

Slovíčka:

o Seiza- judistický posed
o Rei – pozdrav
o Hajime – začátek
o Mate- konec
o Judogi – kimonoo
o Obi – pásek
Ukázka:

o Seiza- Kotoul vpřed
o Kotoul vzad
o Zavázání pásků
o Seiza

Písmeno U

Slovíčka:

o Tatami – žíněnka
o Dojo – tělocvična
o Mae ukemi- pád vpřed
o Ushiro ukemi- pád vzad
o Joko ukemi- pád v bok
Ukázka:

o Mae ukemi
o Ushiro ukemi
o Joko ukemi
o Kesa gatame

Písmeno D

Slovíčka:

o Tori – útočník
o Uke - obránce
o JUDO - jemná cesta (v překladu)
o Sensei - mistr
o Kohai -žák
Ukázka:

o Mune gatame
o Jokošiho gatame
o Tateshiho gatame
o Přechod volant do Kesa gatame
o Základní obracečka do Mune gatame

Písmeno O

Slovíčka:

o Vyjmenovat pásky v judu jak jdou po sobě (bílý, žlutý, oranžový, zelený, modrý, hnědý, černý )
o Nejlepší čeští judisté – Lukáš Krpálek, David Klammert, Pavel Petříkov
o Základní pravidla juda
o Zakladatel juda – Jigoro Kano
Ukázka:

o Tai otoshi
o O goshi
o Sasae tsurikomi ashi

Děkujeme za podporu od partnerů

Vaše pomoc každý den přispívá na chod naší skupiny