Sportovní deník

Ilustrovaný sportovní deník určený k motivaci dětí. Tento deník také pomůže dítěti k dosažení vyššího technického stupně (barevný pás).

190

Všechny produkty jsou dostupné pouze pro členy klubu a jejich rodinné příslušníky.

Objednávky budou provedeny hromadně vždy k datu: