Obnovení tréninků

1.) OBNOVENÍ TRÉNINKŮ

A.) Od 18.května začnou tréninky pro ZŠ Svatoplukova, ZŠ Dolany, ZŠ Rooseveltova, MŠ Dolany, MŠ Svatoplukova. Tréninky probíhají ve stejných dnech a časech jako to bylo před karanténou. 

B.) Od 25. května začnou tréninky v MŠ Holečkova, Barevný svět, Střední Novosadská a Schweitzerova.

C.) Ti kteří, by chtěli cvičit, ale jejich místo bohužel není ještě otevřeno pro cvičení, mohou docházet po domluvení s p. Markem Švestkou do výše zmiňovaných míst. Časy jejich tréninků najdete na webu www.judodoskol.cz 

 2.) KOMPENZACE ZA NEPROBĚHLÉ TRÉNINKY     

A.) Snížená částka našich Příměstských táborů

B.) Převedení částky na další školní pololetí

C.) Vrácení části peněz z členství        

D.) Podpoření spolku na jeho rozvoj části peněz z členství

3.) HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

U vstupu do budovy bude k dispozici tekutá dezinfekce na ruce. Každý jeden člověk si tedy při vchodu i odchodu patřičně vydezinfikuje ruce. Není nám umožněno využívat prostory šaten, proto bude převlékání probíhat na chodbě a v tělocvičně. Sportovci také nemusí mít při tréninku nasazenou roušku. Prostory haly budou pravidelně dezinfikovány prostřednictvím ozónového čističe. Také bychom chtěli apelovat na Váš zdravý úsudek a v případě (byť jen lehkých) náznaků nemoci radši tréninky nenavštěvovat.